Italien  

 

Easy Living International tar fram högkvalitativa italienska hus och lägenheter för Dig som söker Ditt eget drömboende i Italien.


Vi ser att du som köper hus i Italien inte bara är ute efter en plats att njuta av och ett vackert hem, utan vill vara säker på att de objekt du väljer bland är av hög kvalitet, en god investering och att du är i goda händer. Du kanske också är intresserad av att göra en god investering. Vår högsta prioritet är att tillgodose just detta.

 

Livsstil: Att köpa hus i Italien ger dig möjlighet att njuta av ett varmare klimat, vackra stränder, en njutningsfull livsstil full av historia och tradition, underbar mat, ett vackert språk, vänliga människor och stor kulturrikedom. Är det kusten eller olivlundarna, lugnets vrå eller städer, golf eller skidåkning du är ute efter? Vilken omgivning du väljer blir viktig för din egen trivsel. Och när du inte kan besöka Italien på ett par månader ska du veta att praktiska detaljer som underhåll, administration och eventuell uthyrning kan fungera på plats precis så som du vill ha det. Allt detta är viktigt för oss när vi väljer ut våra samarbetspartners i Italien.

 

Garanti: Easy Living ser till att du har all den support du behöver under processen av ett köp och att du är i goda händer i Italien. Vi har ett gediget kontaktnät på plats och förser dig med några av marknadens mest kvalitativa fastigheter i kombination med juridisk och finansiell rådgivning, Notarius Publicus och erfarenheter av fastighetsköp i Italien. Vi och våra samarbetspartners är noga med att ditt köp ska vara en trevlig upplevelse utan överraskningar.

 

Kapitalplacering: Att köpa hus i Italien kan också visa sig vara en god investering. Istället för att förvara pengarna på banken eller i aktier, varför inte i ett hus som du kan njuta av samtidigt? Italien är faktiskt en av världens mest stabila fastighetsmarknader men har också intressanta tillväxtmarknader. Oavsett vad du väljer så vill vi tillhandahålla objekt på orter som vi vet är attraktiva också ur investeringssynpunkt. 

 

Hänsyn: Vi på  Easy Living arbetar utifrån filosofin att vi respekterar våra kunders tid och privatliv, liksom vår egen. Vi samarbetar med våra kunder för att göra köpet i Italien så smidigt och som möjligt och till en bra upplevelse för båda parter. Vi strävar efter samarbeten som genomlyses av rak kommunikation, transparens och personligt engagemang. 

 

Att köpa hus i Italien

 Att köpa hus i Italien är annorlunda än att köpa i Sverige och den italienska fastighetsmarknaden skiljer sig en del från i många andra länder. Tillgången till information om objekt till salu i Italien är sämre. Det finns många sökmotorer för lediga objekt, men få är övergripande och de är sällan anpassade till den utländska spekulanten. Säljaren lägger oftast ut sitt objekt hos flera mäklare för att öka sin möjlighet att sälja, vilket innebär att det kan finnas spekulanter via många mäklare och ingen mäklare har kontroll över alla spekulanter (om mäklaren inta har fått exklusivitet vilket de ibland får). Om du hittat en fastighet som du vill köpa bör du därför lägga ett bud så snart som möjligt för att inte riskera att någon annan köper den.

 

Priset på en fastighet ska betraktas somdet pris säljaren önskar sälja för, och är normalt förhandlingsbart.

Att lägga ett bud innebär att du officiellt förklarar din önskan om att köpa fastigheten. I Italien behöver man då formulera sitt bud skriftligen och erbjuda en handpenning för att intyga att intresset är seriöst. Handpenningens summa kan bestämmas tillsammans med säljaren innan. Normalt är den runt 5% av det totala priset eller budet på huset. Om säljaren godkänner budet signeras det skriftliga dokumentet av båda parter och handpenningen betalas, vilket gör budet juridiskt bindande.

 

Det preliminära kontraktet, Compromesso, är nästa steg. (I vissa fall kan man gå direkt till slutkontrakt och överta fastigheten på en gång; läs nästa steg om slutkontrakt, Rogito). Compromesso är ett mycket viktigt steg eftersom det är bindande och beskriver när och på vilka villkor försäljningen ska slutföras. Det är därför viktigt att du förstår varje del av kontraktet. Det är ofta en god idé att låta översätta Compromesso. Man kan också välja att låta en italiensk advokat titta på det och bekräfta eller förbättra dess kvalité och tydlighet, som en extra försäkrande åtgärd. Kontraktet måste innehålla försäljningspris, beräknat datum för överlämning, villkor som köpare och säljare ska uppfylla, en full beskrivning av fastigheten och dess skick med relaterad information om taxeringsvärde och eventuella bygglov, aktuella ägarförhållanden och information om eventuella lån som finns på fastigheten. En ritning skall bifogas och straffåtgärder vid orimliga förseningar eller om villkor inte uppfylls skall beskrivas. I samband med att kontraktet godkänns och signeras, gör köparen första delbetalningen, caparra confirmatoria. Den brukar ligga mellan 10% och 30% av försäljningspriset, plus skatt. I detta steg betalar även du som köpare ett arvode, proviggione, till mäklaren.

Ytterligare delbetalningar kan vara aktuellt och skall också tas upp i Compromesso. Det är vanligt att man betalar mellan 20% och 60% innan slutkontrakt vid nybyggen.

Om säljaren av någon anledning inte kan slutföra försäljningen är han skyldig att återbetala delbetalningarna och eventuellt också en straffbetalning. Om du som köpare istället drar dig ur betalas pengarna inte tillbaka.

Vid köp av ett nybygge ska en försäkring (insurance bond) utföras för varje delbetalning. Försäkringen ska utfärdas efter att din betalning är gjord (kontrollera innan att säljaren/byggföretaget ansvarar för detta). Det tar ett par veckor innan den är klar. Compromesso, d v s det första kontraktet, ska innehålla villkoren för dina försäkringar och när du ska få dem.

 

Ansök om din individuella fiskala kod, Codice Fiscale. För att kunna registrera fastigheten i ditt namn behöver du din Codice Fiscale, som du kan ansöka om på italienska ambassaden hemma eller på ett lokalt kontor där du ska köpa fastigheten. Detta ska du göra minst sex veckor innan datum för slutkontrakt. Codice Fiscale kommer du att behöva i många ärenden i Italien, som att öppna bankkonto, registrera dig för fastighetsskatt, köpa mobilabonnemang etc.

 

Öppna ett bankkonto ska du också göra innan slutkontraktet för att kunna göra den slutgiltiga betalningen. Det vanligaste sättet att betala den sista delbetalningen på mötet med notarien är med en check som din italienska bank utfärdar åt dig.

 

Slutkontrakt, Rogito, slutför köpet. Signering sker framför notarien, Notaio, som är anställd av staten, betald och utvald av köparen. Notarien är den enda professionella personen som kan registrera ägarskiftet i det officiella registret. Innan han gör det granskar han alla dokument och hanterar betalningen av de skatter som ska betalas i samband med köpet. Fastigheten är officiellt inte din förrän notarien har registrerat dig som den nye ägaren hos kontoret för landregistret.

Om du inte talar flytande italienska kräver notarien att du ger fullmakt till någon som kan det, som representerar dig på mötet. Din mäklare, advokat eller en översättare är lämpliga personer att göra det.

Den slutgiltiga betalningen ska finnas likvid för mottagaren innan du lämnar notarien.  Vanligen betalar man den via en check på hela summan. Denna kan din italienska bank uträtta åt dig.

Dokument som bekräftar registreringen av ägarskiftet skall lämnas in till myndigheterna och två eller tre månader senare kan du erhålla din egen certifierade, stämplade kopia på Rogito. Då ska du skicka in en bekräftelse på att du fått dokumentet. Notarien ger dig formuläret, Questura, som du behöver.

Till sist behöver du ansluta dig för vatten, gas, el, telefon etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatter och andra kostnader Notarien tar ett fast arvode för sin tjänst, vanligen runt 2% av värdet på fastigheten.

Den största tillkommande kostnaden är en registreringsskatt för registreringen av ägarskiftet. För ett andrahem är denna 10% på objektets taxeringsvärde (för nybyggen försäljningsvärdet). För ett permanentboende, Prima Casa, är det 3%, om du köper från privatperson eller 4% om du köper från ett företag, exempelvis ett byggföretag.

I Italien tar också mäklaren provision av köparen. Provisionen är 3% (gäller både säljaren och köparen) och betalas i samband med att ett bindande avtal skrivs på fastigheten. Om värdet på fastigheten är litet brukar ett miminiarvode debiteras. När du som kund går via Easy Living International och någon av våra noggrannt utvalda mäklare då har du även tillgång till Easy Living Internationals support och nätverk i Italien, utöver den hjälp som du får av mäklaren i Italien.

Tre små skatter tillkommer (registrering av land, skatt, och eventuellt lån) och betalas till regionen, på €168 vardera.

Fastighetsskatten som du sedan betalar efter att fastigheten är din, kallas I.C.I. , Imposta Comunale sugli Immobili. Detta är en lokal skatt som betalas endast av ägare till ett andrahem. Skatten varierar beroende på kommun, mellan 0,4% oc 0,7% av taxeringsvärdet på huset. Den betalas i två delar, normalt i juni och i december. Det är ingen fastighetsskatt för permanentboende.

Inkomster från eventuell uthyrning ska deklareras till skattemyndigheten både i Italien och i ditt hemland, dubbelbeskattningsavtalet innebär att du bara behöver betala skatt i ett land.

För en andra bostad är det ingen vinstskatt på ett hus som säljs med vinst efter att du behållit det i fem år.  Inte heller om du köpt en del av ett nybygge och säljer innan det är färdigställt. Om du säljer innan fem år betalar du 20% vinstskatt.

 

 

 

 

Välkommen att hitta ditt drömhem i Italien tillsammans med oss!

 För mer information,

kontakta: easyliving.international@gmail.com 

 telefon 070 – 88 66 560

 

 
Obj-X Labs - publiceringsverktyg